Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry (SSYL) yhdistää saksan kielen ja kulttuurin ystävät Suomessa.
SSYL on 25 suomalais-saksalaisen yhdistyksen kattojärjestö, joka tukee jäsenyhdistystensä toimintaa, järjestää kulttuuritapahtumia ja välittää vaihto-oppilaspaikkoja Saksaan.

Lue lisää Liity jäseneksi

Jäsentoiminta

Tuemme eri puolella maata toimivien suomalais-saksalaisten jäsenyhdistystemme toimintaa

Oppilasvaihto

Järjestämme oppilasvaihtoa Suomesta Saksaan ja Saksasta Suomeen

Kulttuuritoiminta

Järjestämme, edistämme ja tuemme saksan kieleen ja kulttuuriin liittyvää monipuolista kulttuuritarjontaa eri puolilla Suomea

Isäntäperhetoiminta

Välitämme saksalaisille vaihto-oppilaille isäntäperheitä Suomesta

kartta