Liitosta

SSYL Järjestönä

Suomi-Saksa Yhdistysten liitto ry (SSYL) edistää Saksan kielen ja kulttuurin tunnettuutta Suomessa sekä suomalais-saksalaisia suhteita. Liitolla on 25 jäsenyhdistystä eripuolella Suomea. Näissä on noin 2500 jäsentä.

SSYL:n tehtävä on saksan kielen ja saksalaisen kulttuurin tunnettuuden edistäminen Suomessa sekä sen jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen. Liitto

  • koordinoi oppilasvaihtoa Suomesta Saksaan ja Saksasta Suomeen yhdessä Deutsch-Finnische Gesellschaftin (DFG) kanssa.
  • suunnittelee ja välittää kulttuuriohjelmaa jäsenyhdistyksilleen ja osallistuu sen rahoitukseen.
  • julkaisee Silta-Brücke -lehteä.
  • ylläpitää jäsenyhdistystensä jäsenrekisterejä ja hoitaa jäsenmaksulaskutuksen.

SSYL toimii Saksalaisen kirjaston tiloissa Helsingissä. Sillä on yksi palkattu työntekijä, toiminnanjohtaja. Liiton tärkeimmät tulonlähteet ovat jäsenmaksut ja Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus. Lisäksi se saa avustusta Opetushallitukselta ja Aue-säätiöltä.

Yhteistyökumppanit-FI

Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aue-säätiö tukevat toimintaamme. Oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä saksalaisen kumppanijärjestömme DFG:n kanssa.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG