Liitosta

SSYL Järjestönä

Suomi-Saksa Yhdistysten liitto ry (SSYL) edistää Saksan kielen ja kulttuurin tunnettuutta Suomessa sekä suomalais-saksalaisia suhteita. Liitolla on 27 jäsenyhdistystä eripuolella Suomea. Näissä on noin 2500 jäsentä.

SSYL:n tehtävä on sen jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen. Liitto

  • koordinoi oppilasvaihtoa Suomesta Saksaan ja Saksasta Suomeen yhdessä Deutsch-Finnische Gesellschaftin (DFG) kanssa.
  • välittää saksalaista kulttuuriohjelmaa jäsenyhdistyksilleen ja osallistuu sen rahoitukseen.
  • julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Silta-Brücke -lehteä.
  • ylläpitää jäsenyhdistystensä jäsenrekisterejä ja hoitaa jäsenmaksulaskutuksen.

SSYL toimii Saksalaisen kirjaston tiloissa Helsingissä. Sillä on yksi palkattu työntekijä, toiminnanjohtaja. Liiton tärkeimmät tulonlähteet ovat jäsenmaksut (noin 16 500 €/v) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus (noin 35 000 €/v). Lisäksi se saa avustusta Opetushallitukselta sekä Aue-säätiöltä oppilasvaihdon järjestämiseen.

Yhteistyökumppanit-FI

Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aue-säätiö tukevat toimintaamme. Oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä saksalaisen kumppanijärjestömme DFG:n kanssa.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG