Rekisteriseloste isäntäperherekisteri

Rekisteriseloste isäntäperherekisteri

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Päivätty 3.5.2018

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n isäntäperherekisteri

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n isäntäperherekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry, Y-tunnus 0536632-7, Pohjoinen Makasiinikatu 7, 00130 Helsinki

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

SSYL:n vs. toiminnanjohtaja Paula Schuth. Yhteydenotot rekisteriin liittyen info@ssyl.fi tai p.: 044 7005511.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on SSYL:n ja isäntäperheeksi hakevien suostumukseen perustuva yhteistyösuhde. Rekisterin tarkoituksena on kerätä isäntäperheiden henkilötiedot ja muut oppilasvaihtotoiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja muut tarpeelliset taustatiedot kerätään isäntäperheiltä suoraan sähköisen hakulomakkeen kautta. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä isäntäperhettä ei ole mahdollista tunnistaa.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään isäntäperheiksi hakevien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) sekä perheenjäsenten syntymäajat, harrastus-, koulu- ja työpaikkatiedot isäntäperhetoimintaa varten.

6 Henkilötietojen säilytysaika

SSYL säilyttää isäntäperheiksi hakeneiden henkilötietoja ja hakemuksia kuusi vuotta.

7 Rekisterin tietolähteet

Isäntäperherekisteriin kirjattavat tiedot saadaan isäntäperheiden omalla ilmoituksella ja isäntäperheiksi hakevien täyttämästä sähköisestä hakulomakkeesta, jonka täyttäminen on edellytys isäntäperheeksi ryhtymiselle.

8 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja perheiden tietoja luovutetaan eteenpäin SSYL:n saksalaiselle sisarjärjestölle Deutsch-Finnische Gesellschaftille (DFG), jonka kanssa oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä. Tietoja luovutetaan eteenpäin myös isäntäperheiden saksalaisille vaihto-oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä vaihto-oppilaan koululle Suomessa. Tietoja ei muuten luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sähköinen oppilasvaihtorekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. SSYL ja palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja SSYL:n jäsenrekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen toimistolle sähköpostitse osoitteeseen info@ssyl.fi tai postitse osoitteeseen SSYL, Pohjoinen Makasiinikatu 7, 00130 Helsinki.

11 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

 

Yhteistyökumppanit-FI

Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aue-säätiö tukevat toimintaamme. Oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä saksalaisen kumppanijärjestömme DFG:n kanssa.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG