Rekisteriseloste jäsenrekisteri

Rekisteriseloste jäsenrekisteri

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Päivätty 3.5.2018

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n jäsenrekisteri

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry, Y-tunnus 0536632-7, Pohjoinen Makasiinikatu 7, 00130 Helsinki

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

SSYL:n vs. toiminnanjohtaja Paula Schuth. Yhteydenotot rekisteriin liittyen info@ssyl.fi tai p.: 044 7005511.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on SSYL:n jäsenyhdistysten jäsenten ja SSYL:n välinen jäsenyyssuhde. Rekisterin tarkoituksena on kerätä jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti).

6 Henkilötietojen säilytysaika

SSYL säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja SSYL:n välinen jäsensuhde päättyy tai kunnes jäsenyyden päättymisen jälkeen kaikki maksamattomat jäsenmaksut on suoritettu.

7 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella sähköisen jäsenhakemuslomakkeen kautta.

8 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja jäsenyhdistyskohtaisia nimi- ja osoitetietoja luovutetaan kohdennetusti SSYL:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja/tai sihteereille. Lisäksi nimi- ja osoitetietoja luovutetaan neljä kertaa vuodessa jäsenlehden postitusta varten painotalolle (Painotalo Plus Digital, Ilmarisentie 7, 15101 Lahti) sähköisen osoitetiedoston muodossa. Tietoja ei muuten luovuteta liiton ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. SSYL ja palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja SSYL:n jäsenrekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen toimistolle sähköpostitse osoitteeseen info@ssyl.fi tai postitse osoitteeseen SSYL, Pohjoinen Makasiinikatu 7, 00130 Helsinki.

11 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

 

Yhteistyökumppanit-FI

Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aue-säätiö tukevat toimintaamme. Oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä saksalaisen kumppanijärjestömme DFG:n kanssa.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG