Rekisteriseloste oppilasvaihtorekisteri

Rekisteriseloste oppilasvaihtorekisteri

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Päivätty 3.5.2018

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n oppilasvaihtorekisteri

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n oppilasvaihtorekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry, Y-tunnus 0536632-7, Pohjoinen Makasiinikatu 7, 00130 Helsinki

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö

SSYL:n vs. toiminnanjohtaja Paula Schuth. Yhteydenotot rekisteriin liittyen info@ssyl.fi tai p.: 044 7005511.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on SSYL:n ja oppilasvaihtoon hakevien tai alaikäisten hakijoiden huoltajien välinen sopimukseen perustuva asiakkuussuhde. Rekisterin tarkoituksena on kerätä SSYL:n ja DFG:n yhteistyössä järjestämään oppilasvaihtoon osallistuvien ja alaikäisten hakijoiden huoltajien henkilötiedot ja muut oppilasvaihtotoiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Yhteystiedot kerätään oppilasvaihtoasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Muut taustatiedot kerätään isäntäperhe- ja koulupaikkahakua varten. Yhteys- ja muut tarpeelliset taustatiedot hakijoista kerätään sähköisen hakulomakkeen kautta. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään oppilasvaihtoasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten oppilasvaihtoon hakevien ja alaikäisten hakijoiden huoltajien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) ja isäntäperhe- ja koulupaikkahakua varten hakijoiden syntymäajat sekä koulu-, harrastus-, terveydentila- ja perhetiedot.

6 Henkilötietojen säilytysaika

SSYL säilyttää oppilasvaihtoon hakeneiden henkilötietoja ja hakemuksia kuusi vuotta.

7 Rekisterin tietolähteet

Oppilasvaihtorekisteriin kirjattavat tiedot saadaan hakijoiden ja alaikäisten hakijoiden huoltajien omalla ilmoituksella oppilasvaihtoon hakevien täyttämästä sähköisestä hakulomakkeesta ja vaihtoon osallistumisen vahvistuslomakkeesta, jonka täyttäminen on edellytys oppilasvaihtoon osallistumiselle.

8 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja nimi- ja osoitetietoja luovutetaan eteenpäin SSYL:n saksalaiselle sisarjärjestölle Deutsch-Finnische Gesellschaftille (DFG), jonka kanssa oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä. DFG tarvitsee tiedot etsiessään vaihto-oppilaille isäntäperheet ja koulupaikat. Rekisteriin tallennetut vaihto-oppilaan ja hänen huoltajiensa yhteys- ja taustatiedot luovutetaan eteenpäin myös vaihto-oppilaan isäntäperheelle ja koululle Saksassa. Tietoja ei muuten luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sähköinen oppilasvaihtorekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. SSYL ja palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja SSYL:n jäsenrekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen toimistolle sähköpostitse osoitteeseen info@ssyl.fi tai postitse osoitteeseen SSYL, Pohjoinen Makasiinikatu 7, 00130 Helsinki.

11 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Yhteistyökumppanit-FI

Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aue-säätiö tukevat toimintaamme. Oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä saksalaisen kumppanijärjestömme DFG:n kanssa.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG