Isäntäperhe

Isäntäperhe

Isäntäperheet löytyvät kevään kuluessa, ja tilanetta voi seurata hakuportaalissa. Hakemuksen tila kertoo, missä vaiheessa prosessia hakemus on.

Ensimmäiset vahvistukset isäntäperheistä tulevat helmikuussa, jotkin vasta huhti-toukokuussa. Muun muassa allergiat saattavat viivästyttää isäntäperheen löytymistä. Kaikilla hakuehdot täyttävillä hakijoilla on kuitenkin erittäin hyvät mahdollisuudet päästä matkaan, sillä vaihtoihin on viime vuosina ollut hieman vähemmän hakijoita kuin paikkoja on ollut jaossa.

Panosta Lebenslaufiin, sillä hakijan ja isäntäperheen harrastuksia ja mielenkiinnonkohteita pyritään sovittamaan yhteen. On myös tärkeää, että isäntäperhe saa mahdollisimman realistisen kuvan sinusta hakijana.

Pulmatilanteita

Joskus tulee eteen tilanne, että vaihto-oppilaan ja isäntäperheen kemiat eivät kohtaa ja keskinäinen kommunikaatio epäonnistuu. Vastaanottavan seuran Deutsch-Finnische Gesellschaftin yhteyshenkilöt ovat näissä tilanteissa vaihto-oppilaan ensisijaisia yhteys- ja tukihenkilöitä.

Asioita pyritään ensin ratkomaan keskustelemalla, ja DFG:n vapaaehtoiset arvioivat viime kädessä esiin tulleiden tietojen perusteella sekä yhdessä osapuolien kanssa, miten kussakin tilanteessa on mielekästä edetä.

Viimeisimpiä vaihtoehtoja on miettiä perheenvaihtoa, kun kyseessä on pidempi vaihto-oleskelu Saksassa. Tällöin DFG:n yhdyshenkilö avustaa uuden perheen löytymisessä. Uusi perhe voi löytyä myös oppilaan omien, esimerkiksi koulun tai harrastusten kautta syntyneiden, kontaktien kautta. Omien kontaktien käytöstä on kuitenkin aina ensin sovittava DFG:n kanssa.

Katso myös

Yhteistyökumppanit-FI

Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aue-säätiö tukevat toimintaamme. Oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä saksalaisen kumppanijärjestömme DFG:n kanssa.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG