Kuukauden kesävaihto

Kuukauden kesävaihto

”En olisi voinut kuvitellakaan, miten huikea reissu olisi kyseessä. Sain tutustua saksalaiseen kulttuuriin aidoimmillaan, ilman turhia välikäsiä ja sain nähdä, miten ihmiset viettävät arkeaan siellä.” (Antti, vaihdossa kesällä 2014)

Kesävaihtoon lähdetään pääsääntöisesti kesäkuussa heti kouluvuoden päätyttyä Suomessa. Vaihto-oppilas asuu neljän viikon ajan isäntäperheessä ja käy paikallista koulua.

Kesävaihtoon voi kuitenkin hakea myös toukokuuksi tai heinäkuuksi, sillä Saksan eteläisissä osavaltioissa kesäloma alkaa vasta heinä-elokuun vaihteessa.

Paikkoja on eri puolilla Saksaa noin sata. Hakijalla on erittäin suuri todennäköisyys tulla valituksi kesävaihtoon, sillä viime vuosina kaikille soveltuville hakijoille on löytynyt isäntäperhe.

Kesävaihtopaikat vahvistuvat helmi-huhtikuussa. Tässä yhteydessä kukin hakija saa tiedon isäntäperheestään sekä ohjeita oleskelun järjestämisestä.

Osallistuminen vaatii jonkin verran omatoimisuutta, sillä kukin huolehtii itse matkoista Saksaan ja takaisin. Saapumis- ja lähtöaika sovitaan suoraan isäntäperheen kanssa niin, että se sopii sekä lähtijälle että saksalaiselle perheelle. Paikallinen Deutsch-Finnische Gesellschaftin vaihtokoordinaattori saattaa myös antaa ohjeita matkustamiseen. Seuraa näitä.

Saksan sisäisiä yhteyksiä kannattaa etsiä Saksan rautateiden Deutsche Bahnin sivuilta.

Valintakriteerit

Viime vuosina hakijoita on ollut vähemmän kuin paikkoja, joten jokaisella hakijalla on ollut hyvät mahdollisuudet päästä matkaan. Edellytämme, että hakijoilla on saksan perusteet hallussa ja opettajan lausunto puoltaa hakemusta. Hakijat voivat olla lukiolaisia tai yläkoulun 9.-luokkalaisia. Myös 8.-luokkalaiset voivat hakea.

Hakuaika on lokakuusta tammikuun loppuun. Hakemuksen kanssa ei kuitenkaan kannata vitkastella, sillä hakuehdot täyttävät hakemukset etenevät prosessissa ennen hakuajan umpeutumista. Myös peruutuspaikkoja kannattaa hakuajan umpeutumisen jälkeen kysyä. Mikäli karsintaa joudutaan lopussa käyttämään, valitaan lähtijöiksi ensisijaisesti A-saksaa opiskelevia lukion 1. ja 2. luokan oppilaita ja toissijaisesti B1- ja B2-saksaa opiskelevia oppilaita lukion 2. luokalta.

Katso myös

Yhteistyökumppanit-FI

Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aue-säätiö tukevat toimintaamme. Oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä saksalaisen kumppanijärjestömme DFG:n kanssa.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG