Lähde isäntäperheeksi saksalaisoppilaalle!

Lähde isäntäperheeksi saksalaisoppilaalle!

Suomi-Saksa Yhdistysten liitto hakee vuosittain kymmenille Suomesta kiinnostuneille saksalaisille vaihto-oppilaille isäntäperheitä Suomesta. Isäntäperheet toimivat vaihto-oppilaan arjen tukena ja suomalaisen kielen ja kulttuurin lähettiläänä ja pääsevät samalla itsekin kielikylpyyn ja oppivat vaihto-oppilaalta myös hänen kulttuuristaan.

Nuoret ovat iältään 14–18-vuotiaita. Suomessa he käyvät paikallista koulua ja asuvat isäntäperheessä osallistuen sen arkeen ja vapaa-aikaan. Vaihto-oppilas on iloineen ja suruineen kuin perheenjäsen. Saksan kielen taito ei ole edellytys, mutta avoimuus ja kiinnostus muita kulttuureja kohtaan, sekä tasapainoinen arki ovat toiminnan lähtökohtia.

Perheiden välitys tapahtuu alkuvuodesta 2023.

Vaihtojen pituudet:
– 4 viikon vaihto elokuun puolivälistä syyskuulle
– 4 kuukauden lukukausivaihto syksyllä

Lähde mukaan!

Lisätiedot ja yhteydenotot:
p. 044 700 5511
Yhteistyökumppanit-DE

Kooperationspartner

SSYL wird vom finnischen Bildungs- und Kulturministerium, dem Zentralamt für Unterrichtswesen und der Aue-Stiftung unterstützt. Der Schüleraustausch wird in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft e.V. organisiert.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG