SSYL:n jäsenkysely on valmistunut

SSYL:n jäsenkysely on valmistunut

Liiton jäsenkysely on valmistunut. Jäsenkyselyn mukaan suurin osa yhdistyksiä on tyytyväisiä liiton kulttuuritarjontaan ja muuhun yhteistyöhän liiton ja yhdistysten välillä. Koronatilanne ja yhdistysten toiminnan jatkuvuus aiheuttavat kuitenkin huolta.

SSYL:n syksyllä toteutettuun jäsenkyselyyn on vastannut 22 liiton yhteensä 27:stä yhdistyksestä. Vastauksia kerättiin yhteensä 30, kun osasta yhdistyksiä saatiin useampi vastaus. SSYL:n jäsenkysely järjestettiin 15.9.–15.10.2020.

Vastaukset kerättiin sähköiseen lomakepohjaan, johon pääsi vastaamaan liiton verkkosivujen kautta. Vastauksia kerättiin jäsenyhdistyksittäin ja kysely oli suunnattu jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja hallituksille.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää jäsenyhdistysten toiveita ja tarpeita suhteessa liiton tarjoamaan kulttuuritarjontaan, liiton viestintään ja muuhun yhteistyöhön liiton ja jäsenjärjestöjen välillä.

Kysely oli rajattu viiteen osa-alueeseen 1) Yleistä yhdistyksestä, 2) Kulttuuri, 3) Saksan kielen aseman kohentaminen, 4) Tiedostus ja 5) Muuta.

Suurin osa yhdistyksistä oli tyytyväisiä liiton kulttuuritarjontaan (mm. kulttuurikiertueet ja kulttuurilista luennot). Varsinkin “Saksalainen Helsinki” -jäsenmatka keräsi paljon kiitosta ja siihen on osallistunut jäseniä eri puolilta Suomea.

Tag der deutschen Sprache -messu ja työpajatapahtuma ei kyselyn mukaan vielä ollut löytänyt jäsenistöä eikä osaa jäsenyhdistyksiä. Osalle yhdistyksiä tapahtuma oli tuttu ja he kokivat sen tarpeellisena kulttuuri- ja verstoitumistapahtumana, osa taas ei ollut siihen vielä osallistunut tai ei kokenut tapahtumaa itselleen tai jäsenistölleen kiinnostavaksi.

Saksan kielen aseman kohentaminen oli tärkeää lähes kaikille yhdistyksille. Yhdistykset ovat osin hyvin aktiivisia omilla paikkakunnillaan ja tekevät yhteistyöstä koulujen tai muiden toimijoiden kanssa saksan kielen aseman parantamiseksi.

Jäsenyhdistykset olivat tyytyväisiä liiton tiedotukseen. Silta-Brücke -jäsenlehteen oltiin tyytyväisiä. Hyvänä asiana pidettiin sitä, että lehti ilmestyy paperiversiona, eikä ainoastaan verkossa. Suurin osa yhdistyksistä itse viestii sähköpostilistojen kautta, osalla on omat verkkosivut ja Facebook-ryhmät.

Koronatilanne on tämän vuoden aikana vaikeuttanut yhdistysten toimintaa. Osa on siirtynyt järjestämään ohjelmaa ja tapaamisia verkossa, osa on joutunut ajamaan toimintaansa tämän vuoden osalta alas.

Huolta aiheuttaa myös yhdistyksen toiminnan jatkuvuus; jäsenistön ikä (iäkästä jäsenistöä) ja pula toimijoista ja tekijöistä. Osa puheenjohtajista ja yhdistysten muista toimijoista kokee ylikuormittumista ja huonoa omaatuntoa, kun eivät yksin tai muutaman ihmisen voimalla pysty hoitamaan yhdistyksen asioita haluamallaan tavalla. Kevään virtuaaliset tapaamiset muiden yhdistysten edustajien kesken koettiin positiivisena vertaistukena.

Osa yhdistyksistä näyttäytyi kyselyn perusteella olevan erittäin hyvin perillä Liiton tarjonnasta ja nämä yhdistykset osallistuvat monipuolisesti liiton toimintaan. Viestintä ja yhteistyö Liiton ja näiden yhdistysten välillä on jatkuvaa ja hyvä. Toisaalta taas osa yhdistyksistä ei ole niin tietoinen liiton toiminnasta tai sen tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista, kuten esim. kulttuuritarjonnasta, eikä osallistu liiton toimintaan.

Liiton hallitus tulee pohtimaan kuinka se voisi saavuttaa ja tukea enemmän myös näitä, usein jäsenmäärältään pienempiä, yhdistyksiä?

Yhdistyksissä eri puolilla maata tehdään paljon hienoa työtä saksan kielen ja kulttuurin edistämisen puolesta Suomessa. Liitto pyrkii toimimaan jäsenyhdistysten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti!

Lämmin kiitos kaikille teille, jotka otitte aikaa ja vastasitte kyselyyn!

SSYL jäsekyselyn tulokset (pdf)

Yhteistyökumppanit-DE

Kooperationspartner

SSYL wird vom finnischen Bildungs- und Kulturministerium, dem Zentralamt für Unterrichtswesen und der Aue-Stiftung unterstützt. Der Schüleraustausch wird in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft e.V. organisiert.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG