Eläkkeiden kaksoisverotus saattaa yllättää

Eläkkeiden kaksoisverotus saattaa yllättää

Suomen ja Saksan valtioiden erilaiset verotus- ja eläkejärjestelmät tulevat monelle Suomessa asuvalle ja Saksassa töitä tehneelle suomalaiselle ja saksalaiselle eläkeläiselle yllätyksenä. SSYL on saanut huolestuneilta eläkeläisiltä yhteydenottoja asiaan liittyen.

SSYL:llä ei ole asiantuntijuutta, eikä sillä ole toimivaltaa neuvoa jäseniään vero- ja eläkeasioissa. Asianomaiset voivat selvittää asiaa Suomessa verotoimiston kansainvälisten asioiden osastolta, verottajalta Saksassa tai saksalaiselta veroneuvojalta (Steuerberater) tai tilitoimistoilta. Tärkeä on ymmärtää, että asia vaatii aktiivisuutta asianomaiselta itseltään.

Asiantuntijamme saksalainen asianajaja Reina Waissi kokoaa SSYL:n pyynnöstä yhteen eläkkeiden verotukseen liittyvät keskeiset kohdat tiedoksi Silta-Brücke-lehden lukijoille:

Jokaisella maalla on oma suvereeni verotusoikeus

Joskus herää ehkä väärinkäsityksiä siitä, että EU:ssa olisi yhdenmukainen verotus tai vastaavanlainen järjestelmä, joka määrittelisi, miten EU:n kansalaisten tuloja verotettaisiin. Kuitenkin juuri verotukselliset asiat ovat täysin riippumattomia maasta maahan, joten toimitaan maassa maan tavalla.

Verotuksellinen kotimaa voi yleisesti ottaen verottaa kaikki maailmalta saadut tulot, esim. eläkkeet ja muut etuudet, omaisuutta, pääomatuloja jne.

Verotuksellinen kotimaa on maa, jossa verovelvollinen oleskelee yhteensä yli kuusi kuukautta vuodessa. Tämä tarkoittaakin tässä kontekstissa sitä, että Suomeen pysyvästi Saksasta muuttanut eläkeläinen on yleisesti verovelvollinen myös Suomessa.

Yleensä maiden väliset veromenettelyt on pyritty kartoittamaan maiden kahdenkeskisillä sopimuksilla. Saksan ja Suomen välillä on myös solmittu sopimus kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Finnland/2017-04-28-Finnland-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Verotus molemmissa maissa

Kun eläkettä maksetaan Saksasta, on se verotuksen alaista molemmissa maissa. Saksa perii verot sieltä saatavista tuloista ja Suomi perii verot, jos eläkkeensaaja asuu Suomessa pysyvästä yli kuusi kuukautta vuodessa. Tällöin Suomen katsotaan olevan veronmaksajan verotuksellinen kotimaa.

Mitä tämä tarkoittaa?

Molempiin maihin tehdään veroilmoitukset. Suomessa tehdään ilmoitus OmaVeron kautta (vero.fi) tai lomakkeella 16A. Erittäin suositeltavaa on, että Saksan veroilmoituksen tekee Saksassa toimiva veroneuvoja, eli Steuerberater. Ilmoituksen voi toki tehdä myös itse Saksan veroviranomaisen oman sähköisen palvelun (Elster) kautta https://www.elster.de/eportal/start.

Tässä linkki Suomen verohallinnon sivulle, josta löytyy ohjeet Suomen veroilmoituksen tekoon:

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/tayttoohjeet/16a-selvitys-ulkomaantuloista-ansiotulot-t%C3%A4ytt%C3%B6ohje/

Yllä oleva koskee sellaisia verovelvollisia, jotka Suomessa pysyvästi asuvana ovat yleisesti verovelvollisia Suomessa ja rajoitetusti verovelvollisia Saksassa. Jos tulot tulevat kokonaisuudessaan tai suurilta osin Saksasta, voi olla mahdollista, että kannattaa hakea Saksasta rajoittamatonta verovelvollisuutta (unbeschränkte Steuerpflicht). Lisätietoja tästä saa seuraavasta linkistä ja veroneuvojilta:

https://www.finanzamt-rente-im-ausland.de/de/wer-warum-wieviel/wieviel-muss-ich-zahlen/was-unterscheidet-die-beschraenkte-und-unbeschraenkte-steuerpflicht/

Julkishallinnon palveluksessa olleet verovelvolliset maksavat verot kyseisestä työstä saadusta eläkkeestä vain yhteen valtioon.

Saksasta saatu julkisyhteisön palvelukseen perustuva eläke verotetaan vain Saksassa. Suomi ottaa tällaisen eläkkeen kuitenkin huomioon muiden tulojen verojen määrää laskettaessa. Eläke verotetaan tällöin Suomessa vapautusmenetelmän mukaisena tulona. Julkisyhteisön palvelukseen perustuva eläke verotetaan kuitenkin vain Suomessa, jos eläkkeensaaja asuu Suomessa ja on Suomen kansalainen. Tällöin Saksalla ei ole oikeutta verottaa eläkettä. Jos eläke perustuu julkisyhteisön harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä tehtyyn työhön, eläke verotetaan Suomessa.

Maksettujen verojen hyvitysmenetelmä

Suomeen ilmoitetaan Saksaan maksetut verot, jotka Suomi ottaa hyvityksenä huomioon omassa veropäätöksessään.

Hyvitysmenetelmässä verotusoikeus on jaettu valtioiden kesken niin, että yleensä asuinvaltio poistaa kaksinkertaisen verotuksen ottamalla huomioon verotuksessa myös ulkomaille maksettua veroa. Hyvitysmenetelmässä kaksinkertainen verotus poistetaan vähentämällä vieraassa valtiossa suoritettu vero Suomessa samasta tulosta suoritettavasta verosta. Verovelvollisen verotuksessa lasketaan yhteen verovelvollisen kaikki tulot ja vero määrätään kokonaistulon perusteella. Tämän jälkeen lasketaan ulkomaantuloon kohdistuvan veron suhteellinen osuus, josta voidaan vähentää ulkomaille suoritettua veroa. Hyvitys lasketaan tulolähteittäin ja tulolajeittain.

Saksassa eläketulojen verovapauden raja on vuodelle 2020 yksinasuville 9 408 euroa ja avioparilla 18 816 euroa. Tähän summaan saakka eläkkeitä ei verota Saksassa, jos eläkkeensaaja asuu Saksassa. Jos eläkkeen saaja asuu (vuodessa yli 6 kk) ulkomailla (esim. Suomessa) verovapaa osuus ei päde ja eläke verotetaan myös Saksassa. Suomessa käytetään kuitenkin myös vastaavaa eläketulovähennystä. Verottaja tekee vähennyksen automaattisesti ja se koskee myös ulkomaantuloa. Vähennys on erisuuruinen valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa.

Molemmissa maissa voi hakea veroilmoituksen jättämiselle lisäaikaa, mikäli Saksan veroviranomainen ei määräajan puitteissa ole vielä antanut veropäätöstä, jonka mukaisesti Suomi voi vähentää jo maksetun veron.

Milloin ilmoitukset jätetään

Suomessa vuoden 2020 esitäytetty veroilmoitus on saapunut 1.4.2021 mennessä tai siinä erikseen määrättynä aikana. Siitä näkee myös, milloin korjaukset ja/tai lisäykset tulee toimittaa verohallintoon, tänä vuonna yleisesti 4.5.2021 mennessä, ellei toista määräaikaa ole annettu. Tähän voi ja ehkä pitääkin hakea lisäaikaa.

Saksassa vuoden 2020 veroilmoitus jätetään tänä vuonna poikkeuksellisesti 2.8.2021 mennessä ja muutoin 31.7. mennessä. Jos asiaasi hoitaa veroneuvoja, voi veroilmoituksen jättää 2022 helmikuuhun mennessä. Tämä on hyvä tietää, jotta ymmärtää, miksi saksalainen veroneuvoja ei heti kiirehdikään ilmoituksen tekoa. Tällöin on hyvä mainita, että ilmoitus tulisi tehdä jo vuoden alussa Suomen veroilmoituksen vuoksi. Toki vähennykset voi hakea myös jälkikäteen, mutta tällöin eläkkeisiin kohdistuu joksikin aikaa kaksoisverotus.

On hyvä tässä yhteydessä tietää, että Saksassa ei yleensä suostuta vähennyksiin, ennen kuin toisen maan vero on todistettavasti maksettu. (Näin toimitaan esimerkiksi perintöveroa maksettaessa, mutta tässä artikkelissa keskitymme eläkkeiden verottamiseen).

Teksti: Reina Waissi, Paula Schuth

 

Lisätietoja:

Suomen verotoimisto, henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus p. 029 497 024

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48546/el%C3%A4ketulojen-verotus-kansainv%C3%A4lisiss%C3%A4-tilanteissa2/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/77657/kansainv%c3%a4lisen-kaksinkertaisen-verotuksen-poistaminen/

Finanzamt Neubrandenburg (RiA) Zentrales Finanzamt für Rentenempfänger mit Wohnsitz im Ausland

https://www.finanzamt-rente-im-ausland.de/de/

ria@finanzamt-neubrandenburg.de

+49 395 44222 – 47000

Keskustelufoorumi aiheesta: Facebook/Deutsche Rentner in Finnland

https://www.facebook.com/search/top/?q=deutsche%20rentner%20in%20finnland

 

Yhteistyökumppanit-FI

Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aue-säätiö tukevat toimintaamme. Oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä saksalaisen kumppanijärjestömme DFG:n kanssa.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG