Vaihtarin tuki

Vaihtarin tuki

Ennen vaihtoa

Toiminnanjohtaja vastaa vaihtoa ja käytännönjärjestelyjä koskeviin kysymyksiin ennen vaihtoa. Saksalaisesta elämänmenosta voi kysyä myös omalta saksan opettajalta. Lisäksi usealla Suomen paikkakunnalla toimii suomalais-saksalainen yhdistys. Saksa-tietoisuus ja kielitaitokin karttuu, kun liityt mukaan paikallisyhdistyksen toimintaan.

Pitkiin vaihtoihin lähteville järjestetään keväällä tai kesänkynnyksellä infotilaisuus.

Lisäksi lukuvuosivaihtareilla oleskelu Saksassa alkaa viikonlopunmittaisella starttiseminaarilla. Tilaisuudessa puhutaan muun muassa ainevalinnoista saksalaisessa koulussa sekä varautumisesta kulttuurishokkiin ja koti-ikävään.

Vaihdon aikana

Saksalaisen Deutsch-Finnische Gesellschaftin (DFG) yhdyshenkilöt ovat suomalaisvaihtareiden tukena. He ratkovat mahdollisia ongelmatilanteita ja voivat järjestää vaihtaritapaamisia. Välitämme henkilöiden yhteystiedot samalla, kun varmistamme isäntäperheet. (On kuitenkin hyvä huomioida, että DFG:n yhteyshenkilöt tekevät työtään vapaaehtoisina oman työn ohessa.)

Ihan aina kaikki ei menekään putkeen

Onnistumisprosentti on vaihdoista saadun palautteen perusteella korkea, mutta ihan aina suomalaisen lähtijän ja saksalaisen isäntäperheen odotukset eivät kohtaa. Usein kyse on kommunikaatio-ongelmista, jotka ratkeavat puhumalla. Onkin tärkeää ottaa isäntäperheen kanssa puheeksi myös vaikealta tuntuavia asioita. Myös omalla asenteella on merkitystä.

Pulmien kanssa ei kuitenkaan tarvitse ja pidä jäädä yksin! Kannattaa heti olla yhteydessä paikalliseen yhteyshenkilöön (samaan ihmiseen, joka Saksasta otti yhteyttä ja kertoi isäntäperheestä), jos ongelmia ilmaantuu ja etenkin, jos asioiden puheeksi ottaminen suoraan isäntäperheen kanssa tuntuu vaikealta. Yhteyshenkilöt ovat vaihto-oppilaan tukena ratkomassa asioita.

Katso myös

Yhteistyökumppanit-FI

Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aue-säätiö tukevat toimintaamme. Oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä saksalaisen kumppanijärjestömme DFG:n kanssa.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG