SSYL ja jäsenyhdistykset yhdessä saksan kielen asialla

SSYL ja jäsenyhdistykset yhdessä saksan kielen asialla

Liitto on keväällä perustanut saksan kielen opetuksen tilannetta Suomessa tarkastelevan työryhmän, jonka tavoite on tuoda esille epäkohtia kielten opetuksen osalta ja vaikuttaa jäsenyhdistysten ja muiden kumppanien kautta valtakunnallisesti saksan kielen opetuksen lisäämiseen ja oppilaiden kiinnostuksen herättämiseen. Liitto on mm. kerännyt jäsenyhdistystensä kautta tietoa eri paikkakuntien saksan kielen opetustarjonnasta.

Olemme saaneet kerättyä 16 jäsenyhdistykseltä (liitolla yhteensä 27 jäsenyhdistystä) tilannekatsauksen ja osin myös saksanopettajien kommentteja yhdistysten omien paikkakuntien saksan kielen opetuksen tilanteesta. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille yhdistyksille!

Yhdistykset ovat suhtautuneet kyselyyn pääsääntöisesti hyvin positiivisesti ja ovat pitäneet asian selvittämistä ja saksan kielen vaikean tilanteen esiin nostamista hyvin tärkeänä.

Suuressa osassa vastauksia korostuvat samat ongelmat; saksan kielen oppilaiden määrä on vähentynyt huomattavasti viimeisen 10–20 vuoden aikana. Kieltenopetuksen varhentamisen seurauksena osassa kuntia on enää mahdollista valita A1-kielenä englanti. Myös A2-kielen tarjonta on supistunut ja lukiossa saksaa lukevien määrät ovat romahtaneet, mm. yliopistojen pisteytystyökalun seurauksena.

Osa jäsenyhdistyksistä on itsekin ollut hyvin aktiivisia kieliasian ympärillä ja yhdistyksillä on hyvä yhteys oman alueen kouluihin ja saksanopettajiin. Ongelma on koulujen ja opettajien tiedossa, mutta välineet asian muuttamiseen ovat vähissä.

Saksan kielen opetuksen vaikea tilanne ja saksan lukijoiden määrän voimakas lasku on viime viikkoina noussut kiitettävästi esille myös valtakunnan mediassa (mm. HS 21.3. ja Yle-Uutiset 29.3.).

Liitto on huhtikuussa laatinut mielipidekirjoituksen asiasta, jota jäsenyhdistykset ovat voineet muokata ja julkaista oman alueensa lehdistössä.

SSYL:n ja jäsenyhdistyksen yhteinen mielipidekirjoitus on onnistuneesti julkaistu mm. seuraavasti:

   Karjalainen 12.4.2021

Aamuposti 6.4.2021 https://www.aamuposti.fi/paakirjoitus-mielipide/4092334

Itä-Savo 6.4.2021 https://www.ita-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4091916

Keskisuomalainen 2.4.2021 https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/4089170

Länsi-Savo 18.4.2021 https://www.lansi-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4104786

Liitto jatkaa nyt kevään aikana perustetussa työryhmässään ”Saksan kieli koulussa” toimenpiteiden suunnittelua, jolla sekä kouluja, vanhempia, että lapsia saataisiin motivoitua saksan kielen pariin ja millä tavalla liitto tässä yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa voisi olla aktiivinen.

Otamme mielellämme ideoitanne vastaan!

Yhteistyökumppanit-FI

Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aue-säätiö tukevat toimintaamme. Oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä saksalaisen kumppanijärjestömme DFG:n kanssa.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG