SSYL:n vuosivaihto-oppilaat aloittivat vaihtovuotensa Stuttgartissa

SSYL:n vuosivaihto-oppilaat aloittivat vaihtovuotensa Stuttgartissa

SSYL:n vuosivaihto-oppilaiden vaihtovuosi käynnistyi viikonloppuna Stuttgartissa. Oppilaat viettivät ensimmäiset päivänsä Saksassa SSYL:n ja sen kumppanijärjestö DFG:n järjestämässä seminaarissa. Seminaarin aikana oppilaat pääsivät tutustumaan saksalaiseen koulujärjestelmään, saivat katsauksen maan historiaan ja kulttuuriin, kielikylvyn ja vinkkejä ja harjoituksia vieraassa ympäristössä, kielessä ja perheessä elämiseen. Oppilaiden koulu Baden-Württembergissä alkoi maanantaina.

DFG:n oppilasvaihtokoordinaattori Rainer Otton, Baden-Württembergin DFG:n puheenjohtaja Siegfried Breiterin ja SSYL:n toiminnanjohtaja Paula Schuthin lisäksi seminaarissa olivat mukana oppilasvaihdon Stuttgartin opetustoimen vastaavaa yhteyshenkilö Christana Wagner sekä Stuttgartin yliopiston kansainvälisyysasioista vastaavaa Anu Gräfin von Dohna.

Aikaa jäi myös vielä Stuttgartin keskustan nähtävyyksiin, paikalliseen ruokakulttuuriin ja toisiinsa tutustumiseen.

SSYL:n järjestämään vuosivaihtoon Saksassa osallistuu lukuvuonna 2021–2022 neljä oppilasta.

Haku oppilasvaihtoon vuodelle 2022 ja lukuvuodelle 2022–2023 alkaa 1.10. Lisätietoja hakemisesta:

https://www.ssyl.fi/oppilasvaihto/

Yhteistyökumppanit-FI

Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aue-säätiö tukevat toimintaamme. Oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä saksalaisen kumppanijärjestömme DFG:n kanssa.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG