(FI) Niinistö: Hyvä keskusteluyhteys Saksan johtoon tärkeä

(FI) Niinistö: Hyvä keskusteluyhteys Saksan johtoon tärkeä

Kauppasuhteiden kannalta presidentti on tärkeä tuki maan hallitukselle ja yrityksille. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön mielestä hyvä keskusteluyhteys Saksan johtoon on erittäin tärkeä. Näin muuttuviin tilanteisiin ja yhteistyötarpeisiin voidaan reagoida nopeasti.

1. Missä asioissa mielestänne Suomen ja Saksan pitäisi tehdä yhteistyötä ja millä tavalla?

Luonnollisesti yhteistyötarpeet voivat kehittyä ja muuttua nopeasti. Siksi hyvä keskusteluyhteys Saksan poliittisten päättäjien kanssa on hyvin tärkeää. Jo vientimme kannalta Saksa on meille erittäin tärkeä yhteistyökumppani, joten kauppa- suhteiden vaalimisessa presidentti on hyvä tuki hallituksellemme ja yritystemme edustajille.

Tällä hetkellä näkyviä yhteistyöasioita ovat esi- merkiksi Euroopan talouskriisin ratkaisu. Siinä tarvitsemme hyvää ja vastuullista yhteistyökump- pania tavoitteidemme ajamiseksi, Saksan kanssa olemme päässeet hyvään yhteistyöhön.

Toinen tärkeä asia on Itämeren suojelu. Vaikka kansalliset toimet ovat suojelussa ensisijaisia, kansainvälisellä yhteistyöllä ja neuvottelulla pys- tymme luomaan laajempia toimenpideohjelmia. Suomi ja Saksa voivat myös hyvässä yhteistyössä edistää niin maidensa kuin EU:n nimissä Venäjä- suhteita laajemmilla kokoontumisilla.

2. Mikä on oma henkilökohtainen suhteenne Saksaan?

Tunnen monia saksalaisia ihmisiä. EDU:n puheen- johtajana olin eritäin tiiviissä yhteistyössä CDU:n puheenjohtajien Kohlin, Schäublen ja Merkelin kanssa ja puhemiehenä ollessani teimme hyvin paljon yhteistyötä Lammertin kanssa puhemies- ten maailmankonferenssin valmistelutyöryhmäs- sä.

3. Miten tärkeänä pidätte Euroopan eniten pu- hutun kielen, saksan, osaamista suomalaisille?

Se on erittäin tärkeää, vaikka valitettavasti en sitä itse hallitse.

4. Puhutteko saksaa?

Valitettavasti en.

Kysyimme presidenttiehdokkailta heidän suhteestaan Saksaan ennen tammikuussa 2012 järjestettyä ensimmäistä vaalikierrosta. Kysymykset ja vastaukset kokosi Urpu-Kaarina Yli-Laurila.

Yhteistyökumppanit-FI

Yhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aue-säätiö tukevat toimintaamme. Oppilasvaihto toteutetaan yhteistyössä saksalaisen kumppanijärjestömme DFG:n kanssa.

OKM
OPH
DFG
AUE-STIFTUNG